1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Dow Jones Industrial Average Companies & Patent Count

Dow Jones Industrial Average Companies & Patent Count

S. No. Name Patent Count Headquater
1 Nike 34029 USA
2 Travelers Cos. Inc. 214 USA
3 Salesforce 4918 USA
4 Verizon Communications Inc. 17966 USA
5 Home Depot Inc. 772 USA
6 Goldman Sachs Group 1895 USA
7 Intel 214150 USA
8 Walt Disney 6045 USA
9 Microsoft 77631 USA
10 Honeywell 29109 USA
11 3M 32182 USA
12 American Express 2057 USA
13 Caterpillar 26331 USA
14 Coca Cola 8978 USA
15 Visa 9843 USA
16 Amgen Inc 25065 USA
17 Procter & Gamble (P&G) 103813 USA
18 Dow Inc. 30 USA
19 Walmart 6515 USA
20 Chevron Corp. 15864 USA
21 Cisco Systems 34991 USA
22 McDonald’s Corp. 100 USA
23 IBM 122110 USA
24 Johnson & Johnson USA
25 Merck & Co. USA
26 Boeing USA
27 Apple 95500 USA
28 JPMorgan Chase 1975 USA
29 UnitedHealth Group 572 USA
30 Walgreens Boots Alliance 1151 USA